Danskundervisning

Lolland Sprogskole – for voksne udlændinge, der ønsker at lære dansk

Lolland Sprogskole er en kommunal sprogskole med afdelinger i Nakskov og Maribo. Vi er 6 undervisere og 160 kursister fordelt på +30 nationaliteter, og vi har også plads til dig. Vi tilbyder både dag- og aftenundervisning og hjælper meget gerne med at tilrettelægge dit skema, så det passer til din hverdag. Vores daghold har undervisning 3 dage, og vores aftenhold har undervisning 2 aftener om ugen. Fra august 2021 foregår aftenundervisningen primært online, så det bliver endnu nemmere for vores kursister at få det til at passe ind i en hektisk hverdag.

Danskuddannelse 1, 2 og 3.

Danskuddannelse 1 er for kursister, der ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem.

Danskuddannelse 2 er for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Danskuddannelse 3 er for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund og som evt. ønsker at videreuddanne sig i Danmark. Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse.

Læs mere om de 3 Danskuddannelser (ug.dk)

Sådan kommer du i gang

Det er Lolland Jobcenter, der henviser dig til danskundervisning, og det kan de først, når du har et dansk cpr.nr samt er registreret på en dansk adresse i Folkeregisteret.

Når vi har modtaget din henvisning indkalder vi dig til en personlig samtale, en visitationssamtale. Her får du mere information om uddannelsen, samtidig med at vi finder ud af, hvilken Danskuddannelse og modul du skal starte på. Afhængig af dit opholdsgrundlag kan du blive bedt om at betale et depositum på 2.000 kr. for at starte til dansk. Det får du også mere information om til visitationssamtalen. Det tager i gennemsnit 2 år at gennemføre en fuld Danskuddannelse.

Har du spørgsmål?

Kontakt os på tlf. 54 67 73 03 eller mail: sprogskole@lolland.dk

Læs mere om Lolland Sprogskole på Facebook her

Vi ser frem til at hjælpe dig med at finde den løsning, der passer dig.