Danskundervisning

Lolland Sprogskole – for voksne udlændinge, der ønsker at lære dansk

Lolland Sprogskole er en mindre kommunal sprogskole med afdelinger i Nakskov og Maribo. Udover undervisning i dansk tilbyder vi også virksomhedsrettede forløb.

Vi er 10 undervisere og ca. 300 kursister fra hele verden. Vi vægter individuelle løsninger, høj faglighed og et godt læringsmiljø for vores kursister.

Læs mere om Lolland Sprogskole (lolland.dk)

Danskuddannelse 1, 2 og 3.

Danskuddannelse 1 er for kursister, der ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem.

Danskuddannelse 2 er for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Danskuddannelse 3 er for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund og som evt. ønsker at videreuddanne sig i Danmark. Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse.

Læs mere om de 3 Danskuddannelser (ug.dk)

Sådan kommer du i gang

Det er Lolland Jobcenter, der henviser dig til danskundervisning. Det kan de først, når du har et dansk cpr.nr samt er registreret på en dansk adresse i Folkeregisteret.

Kontakt Lolland Jobcenter på tlf. 54 67 67 67 for at få en henvisning.

Når Lolland Sprogskole har modtaget din henvisning fra jobcentret, bliver du indkaldt til en visitationssamtale. Her får du mere information om uddannelsen, og vi finder ud af, hvilken Danskuddannelse og modul du skal starte på.

Hvad koster det?

Afhængig af dit opholdsgrundlag kan du blive bedt om at betale et depositum på 2.000 kr. for at starte til dansk. Det får du også mere information om til visitationssamtalen. Det tager i gennemsnit 2 år at gennemføre en fuld Danskuddannelse.

Har du spørgsmål?

Kontakt os på tlf. 54 67 73 03 eller mail: sprogskole@lolland.dk

Vi ser frem til at hjælpe dig med at finde den løsning, der passer dig.