Hvad sker der efter 9. klasse?

Her får du et overblik over de forskellige uddannelsesmuligheder efter 9. klasse.

Når du er færdig på LIS, kan du fortsætte på forskellige ungdomsuddannelser. Man kan fortsætte på en international uddannelse, gå på et dansk gymnasium, tage en10. klasse eller vælge en erhvervsuddannelse.

Gymnasium (STX, HTH, HHX, HF)

En gymnasial uddannelse er en videreuddannelse, som giver adgang til universitetet og andre videregående uddannelser. Man kan vælge mellem HTX, HHX, STX (treårige uddannelser) og HF (som varer 2-3 år). Nogle gymnasier tilbyder "internationale linjer" med op til 40% engelsk.

Forskellen mellem uddannelserne består bl.a. i valget af fag og dermed også hvilke universitets- eller videregående uddannelser man kan gå videre til.

Ansøgning til gymnasiet sker gennem en optagelsesprøve, og ansøgning skal registreres på optagelse.dk senest den 1. marts.

Læs mere om dansk gymnasium på ug.dk.

Pre-IB og International Studentereksamen

Fortsæt med at studere på engelsk med et program, der tilbydes i over 100 lande. Eleverne kan deltage i et treårigt program (pre-IB plus to års IB-diplom). Uddannelserne giver adgang til universitetet og andre videregående uddannelser.

Ansøgning til en IB-skole sker direkte til den ønskede skole senest den 1. marts. Her er en liste over IB-skoler i Danmark (ib-skoler.dk). Nogle IB-skoler er offentlige skoler, nogle er kostskoler, hvor man bor på stedet og andre IB-skoler er private skoler. Tjek hver enkelt skole for at få mere at vide om, hvad de tilbyder.

Der er også mulighed for at gå på en dansk-fransk studentereksamen (DFB), en europæisk studentereksamen (EB) eller en dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

10. klasse

Hvis du ikke er klar til at vælge en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse, er der andre skoler, der kan hjælpe dig med at forberede dig til videre uddannelse.

Du kan vælge at fortsætte i 10. klasse eller 10.klasse, hvor du kan fokusere på dansk, inden du starter p en erhvervsuddannelse eller gymnasiet. Læs mere om 10. klasse (ug.dk).

Du ansøger digitalt, via optagelse.dk inden den 1. marts.

Efterskole

Efterskoler er danske kostskoler, hvor eleverne typisk tager 10. klasse. På en efterskole bor du på skolen, mens du fordyber dig i praktiske, sportslige, kreative eller musikalske fag ved siden af de almindelige skolefag. Læs mere om Efterskole (ug.dk). Ansøgning sker direkte til den efterskole, du ønsker. 

Erhvervsuddannelse EUD og EUX

Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser og faglige uddannelser (EUD). Fælles for dem alle er, at du kommer i lære og arbejder inden for et bestemt erhverv eller fag.

Du kan også kombinere en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse ved at søge ind på EUX.

Ansøgning til begge uddannelser sker enten gennem en optagelsesprøve eller en samtale. Ansøgningsfristen er den 1. marts.

Du kan læse mere om EUD og EUX og hvordan det er at gå på en erhvervsuddannelse og hvad du kan blive erhvervsuddannelser (ug.dk).

Læs mere om karakter her.