Fag og læseplaner

""

Mål for undervisningen

I loven om kommunale internationale grundskoler (KIG-loven) anbefaler man at følge Børne- og Undervisningsministeriets fælles mål og læseplaner i de fag, hvor der bliver undervist på dansk.

Herudover er der lagt op til at følge læseplanen fra Cambridge Assessment International Education i de fag, hvor der bliver undervist på engelsk. 

Du kan se mere info om Cambridge-modellen på Cambridge Assessments hjemmeside. 

Tværfaglig undervisning

Vi arbejder tværfagligt, når det er muligt og relevant. Også på tværs af de fag, hvor der bliver undervist på henholdsvis dansk og engelsk. Det skaber en varieret undervisning.

Vi tager desuden gerne på mindre ture og ekskussioner, og inddrager skolens lokalsamfund i vores hverdag.  

Indskolingen 

Vores indskoling dækker 0.-3. klasse. Her er der fokus på at udvikle elevernes lyst til at lære, og eleverne skal lære de mest basale færdigheder. F.eks. inden for læsning og matematik.

Mellemtrinnet 

Mellemtrinnet dækker 4. til 6. klassetrin.

Her bruger lærere og elever deres tid på at udvikle og forbedre den viden, som eleverne allerede har lært i indskolingen.

Eleverne vil få flere nye fag, og de skal samtidig lære at arbejde mere selvstændigt, f.eks. i grupper. 

Vores mål er, at de løbende bliver udfordret på et niveau, hvor de bliver klar til at rykke op i udskolingen.

Udskolingen 

Udskolingen på Lolland International School følger fortsat både den danske model og Cambridge-modellen.

De fag, hvor der bliver undervist på dansk, følger de danske læseplaner frem mod folkeskolens afgangsprøve.

Eleverne fortsætter med at følge Cambridge-læseplanen i matematik, engelsk og naturvidenskab, men skal samtidig forberede sig på, at de også skal tage disse fag som eksamensfag på dansk som en del af afgangseksamen. 

Afgangsprøverne bliver afholdt i slutningen af 9. klasse.