Hvem kan blive elev?

Er du interesseret?

Hvis du ønsker at få dit barn indskrevet på Lolland International School, bedes du kontakte skolen på mail internationalschool@lolland.dk eller telefon 5467 6999.

Du og dit barn vil efterfølgende blive inviteret til en samtale med skolelederen, hvor I kan besøge skolen og sammen vurdere, om det internationale tilbud er den rigtige løsning for dig og dit barn.

Indskrivning til fase to (fra 1. maj 2021)

Kriterium 1: Ifølge loven om internationale grundskoler (KIG) skal størstedelen af eleverne komme fra familier, der er nye i Danmark med henblik på arbejde. F.eks. dem, der flytter til Lolland i forbindelse med infrastrukturprojektet Femern Bælt tunnelen. Elever, der opfylder disse kriterier, placeres i gruppe 1 og får øjeblikkelig prioriteret optagelse, hvis der er pladser ledige.

Kriterium 2: Når det første kriterium er opfyldt, kan de resterende pladser tilbydes til familier, der allerede er bosiddende i Danmark, denne gruppe kaldes gruppe 2.

Gruppe 2 kan f.eks. være lokale danske familier, familier med blandet nationalitet eller andre familier med bopælsret. Disse elever tilbydes en optagelsessamtale og sættes på en venteliste, indtil der bliver en plads ledig. Optagelsen af gruppe 2 studerende kan ske med jævne mellemrum.

Bemærk venligst: Det er desværre usandsynligt, at der vil blive tilbudt pladser til gruppe 2 studerende i skoleåret 2021-2022.

Kriterium 3: Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse, tilbydes der i henhold til skolens vedtægter først pladser til elever, der er bosiddende i Lolland kommune, dernæst til søskende til elever. Optagelsen vi ske ved tilfældig lodtrækning. Derefter tilbydes de resterne pladser i gruppe 2 ved tilfældig lodtrækning

Første opskrivning af elever 1 (1. januar - 30. april 2021)

I skolens indledende opstartsfase blev alle interesserede familier tilbudt en plads til deres barn/børn. Skolen fik dispensation fra kommunen til at indskrive flere elever fra gruppe 2 i denne periode for at sikre en passende størrelse og dermed et passende skolemiljø for derved at sikre den første gruppe elevers trivsel.