Hvem kan blive elev?

Er du interesseret?

Hvis du gerne vil have dit barn indskrevet på Lolland International School, bedes du læse indskrivningskriterierne, før du kontakter skolen for at se, om du er berettiget til en plads.

Hvis dit barn er berettiget, vil det blive sat på vores venteliste, indtil der er en plads ledig. Når der er en ledig plads, vil du og dit barn blive inviteret til en samtale med skolelederen, hvor vi vil vurdere, om en international skole er det rigtige valg for dig og dit barn.

Indskrivningskriterier

Kriterium1: I loven om internationale grundskoler (KIG) er det fastsat, at størstedelen af eleverne skal komme fra familier, der er "midlertidigt bosiddende i Danmark med henblik på arbejde". F.eks. dem, der flytter til Lolland i forbindelse med infrastrukturprojektet Fehmerntunnelen. Elever, der opfylder dette kriterium, placeres i gruppe 1 og får fortrinsret til optagelse, hvis der er ledige pladser til rådighed.

Kriterium 2: Når det første kriterium er opfyldt, kan de resterende pladser tilbydes til familier, der allerede er bosiddende i Danmark; denne gruppe kaldes gruppe 2. Denne gruppe 2 består f.eks. af lokale danske familier, familier med blandet nationalitet og med opholdsret. Disse elever sættes på en venteliste, indtil der bliver en plads ledig. Optagelsen af gruppe 2 vil altid ske i august til starten af et nyt skoleår.

Bemærk: På grund af KIG-loven og Lolland Kommunes Skoleudvalgs beslutning (2. juni 2022) er der ingen ledige pladser til gruppe 2 elever på ubestemt tid. Undtagen for elever, der starter i skole for første gang i 0. klasse 2023-2024 (før-skole børn), hvor der er et begrænset antal pladser ledige.

Kriterium 3: Herudover og i overensstemmelse med skolens vedtægter gives tilbud først til elever, der er bosiddende i Lolland Kommune, efterfulgt af søskende til nuværende elever. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse, afgøres pladserne ved tilfældig lodtrækning. Der trækkes lod blandt dem, der står på ventelisten. Første lodtrækning er for dem, der i øjeblikket er bosiddende i Lolland Kommune. Hvis der stadig er ledige pladser tilbage, foretages anden lodtrækning for dem, der bor uden for Lolland Kommune.