Ofte stillede spørgsmål

Indskrivning

Vi tilbyder løbende samtaler for at afstemme forventninger til en eventuel optagelse på Lolland International School. Hvis du/I ønsker en indledende samtale, så send gerne en mail til internationalskole@lolland.dk.

Ifølge loven om Kommunale Internationale Grundskoler (KIG-loven) skal hovedparten af Lolland International Schools elevpladser besættes af familier, der er i Danmark med det formål at arbejde midlertidigt. De resterende pladser optages af danske elever fra 1) Lolland Kommune og 2) omkringliggende kommuner.

Det vil givetvis være en fordel. hvis eleverne kommer fra 'internationalt-mindede' hjem eksempelvis blandede familier, hvor et af sprogene i hjemmet er engelsk. Der kan også være tale om hjemvendte familier, hvor børnene har gået på international skole i udlandet.

Lolland International School er en folkeskole og dermed gratis. SFO og sommerskole er imod betaling.

Opskriv dit barn sådan:

  1. Kontakt os og fortæl om jeres interesse i skolen.
  2. Mød os på skolen eller on-line og hør, om skolen er det rette valg for jeres barn.
  3. Udfyld ansøgning til skolen.

Nej ifølge KIG-loven er skolen åben for alle uanset sprogfærdigheder. Det vil dog være vanskeligt uden engelsk, hvorfor vi anbefaler at tale med skolen om en god plan for forberedelse. Vi tilbyder individuelle samtaler for at afstemme forventninger før opskrivelse på Lolland International School.

Ja. Dog er den primære gruppe for internationale folkeskoler børn af forældre, der er kommet midliertidigt til Danmark for at arbejde.

Skolens hverdag

Lolland International School har ingen decideret skolebus, men henviser til offentlige transportmidler.

Der udstedes buskort til alle elever i 0. - 3. klasse, der har længere skolevej end 2,5 kilometer.

Der udstedes buskort til alle elever i 4. - 6. klasse, der har længere skolevej end 6 kilometer.

Der udstedes buskort til alle elever i 7. - 9. klasse, der har længere skolevej end 7 kilometer.

På afstand.dk kan du se om dit barn er berettiget til buskort. Du skal kontakte den enkelte skole, hvis du ønsker at bestille et skolebuskort til dit barn. Hvis du har spørgsmål om trafikfarlig skolevej, sygekørsel m.v., skal du ligeledes kontakte den enkelte skole.

Vi deler campus med Maribo Skole - Borgerskolen og Maribo Gymnasium og arbejder i fællesskab med at gøre udeområderne grønne og attraktive for elever på alle alderstrin.

Det store aldersspænd vil vi håndtere i form af forskudte pauser/ringetider og dedikerede zoner til de mindre elever. Der vil altid være supervision på skolens område.

Vi har et 'kiss'n'go' areal foran skolen og henviser til P-pladser over for Lolland Centret, blot 2 minutter fra skolens hovedindgang.

Nej, vi har ingen skoleuniform på Lolland International School.

Ja, skolen har en kantineløsning mod betaling. De fleste elever har typisk en sund madpakke med hjemmefra.

Ja, Aula er den primære kommunikationskanal på skolen.

Skoledagen begynder kl.8.10 og slutter på forskellige tidspunkter afhængig af alder og klassetrin.

Da vi er en mindre skole, er der ingen eftermiddagsaktiviteter på selve skolen. Vi anbefaler følgendelokale tilbud:

0- 3. klasse: Blæsenborg SFO 'Søtrolden'.

Mere information om SFO samt betaling findes her

4. - 6.klasse: ‘Junior Klub’ er et spændende tilbud målrettet denne aldersgruppe.

Mere information om Maribo Juniorklub findes her

7- 9.klasse: ‘Ungdomskolen’ har åbent fra mandag til onsdag aften for børn i alderen 13- 18 år.  En række kurser og ture arrangeres i løbet af året. 

Mere information om Lolland Ungdomsskole findes her

Øvrigt om Lolland International School

Skolebestyrelsen har 5 pladser reserveret til forældre.

Vi er en selvstændig skole og et supplement til de øvrige folkeskoler i kommunen, som vi har et tæt samarbejde med, eksempelvis Maribo Skole, som vi deler faglokaler og skolegård med.

Ja, som andre folkeskoler har Lolland International School tandlæge og sundhedspleje tilknyttet skolen.

Som andre folkeskoler har elever på Lolland International School mulighed for at modtage specialtilbud. Vi samarbejder med PPRC og involverer psykologer og andre relevante fagpersoner ifm. hvert enkelt barns behov.

Som andre folkeskoler har vi UUV tilbud tilknyttet skolen og udbyder forløb, som hjælper eleverne i overgangen fra Folkeskolen til ungdomsuddannelse, herunder erhvervspraktik.

Vi involverer relevante fagpersoner og lægger en individuel plan for hvert barn.

Vi udvikler løbende partnerskaber og partnerskoler og lægger planer for lejrskole og andre ture i samarbejde med de enkelte klasser.

Lolland International School er en offentlig skjole og dermed et gratis tilbud til familier, der ønsker kombinationen af et dansk og internationalt skolemiljø.

I takt med Femern-forbindelsens udvikling vil flere internationale borgere komme til Lolland. Her findes allerede netværk og aktviteter målrettet internationale familier. 

Undervisning

Vi sætter elever sammen på tværs af årgange, så der eksempelvis er 2. og 3. klasse elever i samme klasse. Klassen modtager differentieret undervisning, hvor læreren har blik for alle elevers faglige og sociale niveau samt sprogkundskaber.

Vi underviser 50% på dansk og 50% engelsk. Engelsk, matematik, naturfag og 'Global Perspectives' undervises på engelsk, imens øvrige fag inkl. madkundskab, Håndværk og Design.

Ja ifølge KIG-loven afsluttes en international folkeskole med Folkeskolens afgangsprøve (FSA).

Ja, efter afgangsprøven på Lolland International School kan man søge ind på f.eks. pre-IB programmet.

Vi anvender lokale faciliteter og alle børn undervises på tværs af køn. Omklædning og bad er en del af idrætsundervisningen.

Som andre danske folkeskoler underviser vi elever i religion. Børnene introduceres til grundbegreber i kristendommen og lærer også om andre religioner.

Ja - skolen er certificeret af Cambridge Assessment International Education.