Bibliotek og IT

""

Skolens bibliotek

Lolland International School opbygger sit eget skolebibliotek.

Det ligger centralt i skolens bygning og udvikles til et fælles samlingssted, hvor eleverne kan mødes, søge information, læse lektier eller lave gruppearbejde som et led i dagens undervisning.

IT-redskaber

IT vil være en integreret del af den daglige undervisning.

Alle elever i alle aldre vil blive vænnet til at bruge IT-redskaber i alle fag.