Vedtægter og lovgivning

Skolens vedtægter er vedtaget af Byrådet i Lolland Kommune d.25. marts 2021.

Skolen bygger på loven om kommunale internationale grundskoler. Også kaldet KIG-loven.  

Det er en lov, der gør det muligt at oprette internationale grundskoletilbud i kommunalt regi, som et fritstående tilbud uden for rammerne af folkeskoleloven. 

Læs mere om reglerne for kommunale internationale grundskoler på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.