Skole-hjem samarbejde

Skolen er ny, og vi skal derfor i de kommende år grundlægge den kultur og de traditioner, som skal tegne skolens hverdag. Her bliver fællesskab og samarbejde de vigtigste nøgleord, og vi vil derfor prioritere et tæt samarbejde med både elever og forældre højt. 

Det gælder både i skolens bestyrelse og i den daglige undervisning, i den løbende dialog, ved forældremøder, skole-hjem-samtaler m.m.