Mission og værdier

Baggrund

Lolland Kommune har valgt at oprette en international folkeskole, fordi området ventes at få mange nye internationale borgere i de kommende år.

Det er borgere, der vil komme til Lolland som et led i byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt, som ventes at tilføre området mere end 5.000 ekstra arbejdspladser pr. år. 

En del af de udenlandske medarbejdere ventes at have deres familie med til Danmark, og her kan skolen være med til at sikre, at familiens børn kan få en hensigtsmæssig skolegang i et internationalt miljø.

Samtidig kan skolen være med til at skabe nye fællesskaber på tværs af de internationale og danske familier, sikre en god integration på tværs og åbne for nye muligheder i vores lokalsamfund.

Vision

Med elever, forældre, medarbejdere og skolebestyrelse som partnere, vil vi tilbyde undervisning på dansk og engelsk af høj kvalitet for internationale og internationalt orienterede familier.

Mission

Vi er en folkeskole, hvor hver enkelt person er set, hørt og respekteret som et unikt menneske. Vi tilbyder undervisning af høj kvalitet i en dansk kontekst. Vi har et sikkert, rart læringsmiljø, hvor frihed, lighed, etik og demokrati ikke bare er hensigtserklæringer men synligt funderet i vores pædagogiske praksis. Vi udfordrer alle elever til at have modet til at forsøge og at fejle, så de kan lære af deres erfaringer.

Vi er en international skole, som værdsætter mangfoldighed og respekterer alle kulturer og livsformer. Vi er et samlingspunkt for familier og byder alle velkommen omkring det at dele et internationalt mindset. Vi udbyder et afbalanceret, sammenhængende internationalt og nationalt pensum. Vi undersøtter alle elever, så de kan dygtiggøre sig fagligt, kreativt og socialt. Vi tror på, at elever kan udfolde deres fulde potentiale og blive medfølende, aktive verdensborgere.

Vi er en fællesskabsorienteret skole, som tænker globalt og handler lokalt ved at engagere sig i lokalsamfundet omkring innovative, bæredygtige projekter. Vi sætter vores lid til hinanden, til vores egen sundhed og velbefindede - og til dem omkring os. Vi drager omsorg for elevernes læring og akademiske færdigheder og forbereder dem til videre studier og arbejdsliv i Danmark og udlandet.

Værdier

Som skole er vores værdier en integreret del af, hvem vi er og hvad, vi finder vigtigt. Værdier har en mærkbar betydning for en persons adfærd og indstilling. Hver dag - og i hvert øjeblik - er værdierne vores rettesnor i situationer, hvor vi skal foretage valg og tage handling. 

Fællesskab - at dele, arbejde og lære sammen. Vi er forskellige mennesker, forbundet igennem et fælles perspektiv, hvor vi sammen engagerer os i at gøre en forskel.

Robusthed - vi er modige i mødet med udfordringer. Vi arbejder hårdt, tager hånd om os selv og hinanden - og vi kommer igen, når vi fejler.

Nysgerrighed - at være interesset og engageret i at lære nye ting. Vi tænker os om og er kreative og kritiske i mødet med nyt.

Lolland International School arbejder ud fra Lolland Kommunes fire overordnede værdier: Kompetence, fairness, tillid og åbenhed. 

Læs mere om Lolland Kommunes værdier (lolland.dk)

Herudover arbejder skolen ud fra kommunens sammenhængende børnepolitik og generelle strategier på skoleområdet. 

Læs mere om skole og undervisning i Lolland Kommune (lolland.dk)

Eleven i centrum

På Lolland International School har vi eleverne i centrum. Det skal være inspirerende, udfordrende og lærerigt at være elev hos os, og vi har et løbende stort fokus på at sikre, at alle elever får den bedst mulige skolegang.

På skolen vil vi blandt andet arbejde med at udvikle læringsmiljøer, der kan styrke elevens nysgerrighed, lyst til at udforske verden og glæde ved at lære noget nyt. Der er fokus på anerkendelse og på at guide og motivere eleverne til at lære og udvikle sig – både fagligt og socialt.