Fagligt miljø

Billedkunst- creature creation

På Lolland International School følger eleverne et tosproget program. Undervisningen i matematik, naturvidenskab og engelsk foregår på engelsk, mens den øvrige undervisning foregår på dansk.

Det giver den enkelte elev stærke sproglige færdigheder, et globalt perspektiv og en større forståelse for andre kulturer. Desuden giver det gode muligheder for senere at fortsætte på en uddannelse i udlandet.

Integration 

Eleverne på Lolland International School får samtidig et solidt kendskab til den danske kultur, møder danske kammerater og bliver en del af det danske lokalsamfund. Det kan skabe nye fællesskaber og en god integration. 

Globale verdensborgere

Eleverne møder desuden andre kulturer. F.eks. kan der blandt deres klassekammerater være elever fra en stor del af verden, som løbende introducerer til - og påvirker hinanden med - deres forskellige kulturer. 

En elev hos os bliver dermed en verdensborger i et globalt klasseværelse.